นายบรรพต โพธิ์นุต
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

สสค.พะเยา จับมือภาคีเครือข่าย และสถานประกอบกิจการ จัดกิจกรรมร่วมใจต้านภัยโควิด-19 เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2563

Post on 01 พฤษภาคม 2563
by Phayao
ฮิต: 237

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา