นายชัยวัฒน์  อางคาสัย

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

สสค.พะเยา ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Post by Phayao
on 26 ตุลาคม 2563
ฮิต: 2

สสค.พะเยา ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ และ QR Code ช่อง Youtube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประชาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การดำเนินกิจกรรมทางศาสนา (การออกดะอ์วะห์หรือตับลีฆ๗ (ฉบับที่ 10/2563)

Post by Phayao
on 26 ตุลาคม 2563
ฮิต: 4

ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การดำเนินกิจกรรมทางศาสนา (การออกดะอ์วะห์หรือตับลีฆ๗ (ฉบับที่ 10/2563)

 

ปรึกษาปัญหากฎหมายแรงงาน

สนง.สวัสดิการฯ พะเยา