3
ค่าจ้างขั้นต่ำ/ต่อวัน จังหวัดทุกจังหวัด 300 บาท <|> กรุงเทพมหานคร  จังหวัดกระบี่  กาญจนบุรี  กาฬสินธุ์  กำแพงเพชร  ขอนแก่น  จันทบุรี  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ชัยนาท  ชัยภูมิ  ชุมพร  เชียงราย  เชียงใหม่  ตรัง  ตราด  ตาก  นครนายก  นครปฐม  นครพนม  นครราชสีมา  นครศรีธรรมราช  นครสวรรค์  นนทบุรี  นราธิวาส  น่าน  บึงกาฬ  บุรีรัมย์  ปทุมธานี  ประจวบคีรีขันธ์  ปราจีนบุรี  ปัตตานี  พระนครศรีอยุธยา  พังงา  พัทลุง  พิจิตร  พิษณุโลก  เพชรบุรี  เพชรบูรณ์  แพร่  พะเยา  ภูเก็ต  มหาสารคาม  มุกดาหาร  แม่ฮ่องสอน  ยะลา  ยโสธร  ร้อยเอ็ด  ระนอง  ระยอง  ราชบุรี  ลพบุรี  ลำปาง  ลำพูน  เลย  ศรีสะเกษ  สกลนคร  สงขลา  สตูล  สมุทรปราการ  สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร  สระแก้ว  สระบุรี  สิงห์บุรี  สุโขทัย  สุพรรณบุรี  สุราษฎร์ธานี  สุรินทร์  หนองคาย  หนองบัวลำภู  อ่างทอง  อุดรธานี  อุทัยธานี  อุตรดิตถ์  อุบลราชธานี  และอำนาจเจริญ   นายสุทธิวงศ์ กติกา
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา


1
2
3
4
5
6
7
9
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพะเยา
สำนักงานจัดหางาน จ.พะเยา
สำนักงานประกันสังคม จ.พะเยา
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.พะเยา
หน่วยงานกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมจัดหางาน
สำนักงานประกันสังคม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หน่วยงานในสังกัดกรม
9
รวมลิ้งค์น่าสนใจ
 

01 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการ ให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติ
01 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ประจำปีงบประมาณ 2559
01 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารและอบรมหลักสูตรเลื่อนยศนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2559
01 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจ้าง
01 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา
ร่วมโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ 70 ปี ใน 9 มิถุนายน 2559 และเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ใน 12 สิงหาคม 2559

ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน - 15 กรกฎาคม 2559
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา
ขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการทุกแห่งในจังหวัดพะเยา
เสนอชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง
และผู้ลงคะแนนเลือกตั้งเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา
ศาลากลางจังหวัดพะเยา (หลังเก่า) ชั้น 2
ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 054-449551-3 โทรสาร 054-449551